komplexné riešenie bezpečnosti  

PROFIL SPOLOČNOSTI
Spoločnosť PRO inside, s. r. o. bola založená v roku 2009 ako špecializovaná poradenská firma v oblasti komplexného bezpečnostného poradenstva pre orgány verejnej správy, právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov (živnostníkov) ako aj pre fyzické osoby nepodnikateľov.

Združuje odborne spôsobilých bezpečnostných poradcov, manažérov a technikov, ktorí dlhodobo pôsobia v príslušných oblastiach bezpečnosti a sú držiteľmi požadovaných certifikátov a osvedčení, ktoré ich oprávňujú vykonávať danú činnosť.